Om Infinita

_DSC1388 (2) - KopiInfinita eies og drives av Bjørg Kristin Langnes. Firmaets slogan er «mulighetene er uendelige» – noe jeg, Bjørg, tror fullt og fast på. Gjennom kurs, foredrag, coaching og veiledning ønsker jeg å hjelpe andre til å se sine muligheter og sitt potensiale og våge å ta de i bruk – både på jobb og privat.

Jeg er opprinnelig utdannet bygningsingeniør med tilleggsutdanning og mange års erfaring innen ledelse. Jeg har lang erfaring fra privat og offentlig virksomhet, teknisk sektor, service, endringsarbeid, veiledning av og kommunikasjon med mennesker.

Jeg regnes av meg selv og andre som en ressurssterk person. Likevel endte jeg høsten 2005 opp med et høyst ufrivillig opphold fra arbeidslivet, et sammensatt sykdomsbilde og en ME-diagnose. Tilstanden satte meg ikke bare ut av arbeid, men også ut av familie, venner, ja livet generelt. Takket være selvhjelpsmetoden Lightning ProcessTM har jeg greid å ta livet mitt tilbake.

Etter dette har jeg utdannet meg til Master NLP Practitioner, Life Coach og hypnoterapeut ved Phil Parker Training Institute i London. Jeg er også Reiki Master og medium.

I dag har jeg stor glede av å kunne kombinere min gamle og nye utdanning og erfaring.

Firmaet kan best beskrives med to bein – akkurat som meg. Ett der jeg tilbyr kurs og foredrag innen personlig utvikling og ledelse, og ett der jeg tilbyr konsulent- og veiledningstjenester innen eierseksjoneringssaker og fagområdet byggesak. Byggesak begynte jeg å jobbe med i 1989, som byggesaksbehandler i Fet kommune. Deretter som fagsjef for bygg, regulering og oppmåling, og som fungerende teknisk sjef noen måneder, før jeg begynte som bygningssjef i Skedsmo kommune i 2000.

Denne hjemmesiden er viet «beinet» for kurs og foredrag innen personlig utvikling og ledelse.